Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XIV edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

KATEGORIE:
1. Prace naukowe (m. in. prace doktorskie, magisterskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
2. Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

NAGRODY:
NAGRODA PIENIĘŻNA W WYSOKOŚCI 5 TYSIĘCY ZŁOTYCH

WYDANIE PRACY W FORMIE KSIĄŻKI W WYDAWNICTWIE NAUKOWYM SCHOLAR

TERMIN SKŁADANIA PRAC:
31 lipca 2022

WIĘCEJ INFORMACJI:
https://www.fdpa.org.pl/
22 864 03 90

Załączniki:

Regulamin Konkursu

Ogłoszenie Konkursu

Klauzula informacyjna RODO

Plakat Polska wieś