Burmistrz Przemkowa ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2024 rok”.

Uwagi lub propozycje zmian w formie pisemnej prosimy kierować elektronicznie na adres: anna.prus@przemkow.pl lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemkowie (parter budynku) w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku tj. od 7.00 do 15.00. Konsultacje projektu programu będą odbywać się od dnia

5 października 2023 r. do dnia 29 października 2023 r.

Formularz konsultacji 

Zarzadzenie_181_23

 

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji „Programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2024 rok”

ORG.523.16-6.2023