Burmistrz Przemkowa informuje, że Prezydent Miasta Legnicy prowadzi konsultacje oraz postępowanie z udziałem społeczeństwa dla projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Więcej informacji na temat konsultacji:

BIP Przemków

oraz:

BIP Legnica

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w terminie od 29.11. 2023 r. do 19.12.2023 r.