Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej zameldowane na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie Gminy Przemków winny obowiązek ten spełnić w terminie od 23 czerwca 2023 roku do 26 czerwca 2023 roku w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, ul. Skalników 6.

OBWIESZCZENIE 2023