Przemków zmodernizuje trzy podstawówki i dwa przedszkola. Dostanie na to 2,7 mln złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Promesę na inwestycje odebrał Jerzy Szczupak, burmistrz Przemkowa. Pieniądze dostaną też pozostałe samorządy powiatu polkowickiego. Symboliczne czeki przekazał im minister Krzysztof Kubów.

Za otrzymane pieniądze zmodernizowane będą: SP nr 1, SP nr 2, SP Wysoka i dwa przemkowskie publiczne przedszkola. W ramach zadania „Modernizacja budynków oświatowych oraz budynków użyteczności publicznej w Gminie Przemków” planuje się wykonanie modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnych, naprawy elewacji budynków szkół poprzez uzupełnienie okładzin styropianowych i tynków zewnętrznych oraz remont schodów pomiędzy kondygnacjami i modernizację instalacji elektrycznej w budynku przedszkola nr 2. Ponadto zadanie zakłada montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach oświatowych i użyteczności publicznej, co w dużej mierze przyczyni się do obniżenia kosztów energii elektrycznej i funkcjonowania placówek oświatowych. Wkład własny Przemkowa w przypadku tych przedsięwzięć to tylko 2 % wartości inwestycji.

Dodajmy, że przebudowana będzie również droga w Ostaszowie, na którą pieniądze pozyskał powiat polkowicki.

Wręczenie promes samorządom powiatu odbyło się 18 września w Polkowicach. W sumie do gmin z naszego regionu trafią 24 miliony złotych.