22 marca 2024 roku w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przemkowie odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Konkurs ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.

Organizatorem Turnieju był Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Przemkowie wraz z Burmistrzem Przemkowa Jerzym Szczupakiem, przy współudziale Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach.

Do Turnieju przystąpiło 17 uczniów, reprezentantów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie, Publicznej Szkoły Podstawowej im. W. Reymonta w Wysokiej oraz Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie. Dla uczniów, którzy zajęli czołowe miejsca w poszczególnych grupach wiekowych Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak ufundował nagrody. Pozostałym uczestnikom zapewnił upominki.

Do eliminacji powiatowych, które odbędą się w Radwanicach zakwalifikowali się następujący uczniowie:

I grupa wiekowa (uczniowie szkół podstawowych klas I-IV)

1. Szymon Kulesza (Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie),
2. Szymon Komarnicki (Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie).

II grupa wiekowa (uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych)

1. Piotr Kraska (Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie),
2. Eliasz Wasula (Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie).

III grupa wiekowa (uczniowie szkól ponadpodstawowych)

1. Paweł Kraska (Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie),
2. Maria Brych (Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie).

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, gdyż uzyskane wyniki pokazały ogromny poziom posiadanej wiedzy!

Nad właściwym przeprowadzeniem Turnieju czuwała Komisja w składzie:

1. Przewodniczący Komisji – mł. asp. Maciej Kwiatkowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach;
2. Małgorzata Kołtun – Sekretarz Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Przemkowie;
3. Jarosław Smolarczyk – Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Przemkowie;
4. Maciej Turała – Komendant Gminny Związku OSP w Przemkowie.

Organizatorzy dziękują opiekunom uczniów za kontynuowanie pasji strażackiej wśród uczniów:

1. Pani Magdalenie Żuchowskiej-Jakubowskiej;
2. Pani Ewie Skrypak;
3. Pani Agacie Mielczarek;
4. Panu Tomaszowi Dworczyńskiemu.

Paniom Opiekunkom Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Przemkowie składają podziękowania za propagowanie i przekazywanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności dzieciom i młodzieży. Burmistrzowi Przemkowa za ufundowanie nagród oraz słodkiego poczęstunku.