27 lutego 2020 roku w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przemkowie odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Turniej ma na celu propagowanie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz szeroko pojmowanego ratownictwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Organizatorem konkursu był Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Przemkowie wraz z Burmistrzem Przemkowa przy współudziale Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach.

Do Turnieju przystąpiło 16 uczniów, reprezentantów Zespołu Szkół w Przemkowie, Szkoły Podstawowej nr 2 w Przemkowie i Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokiej. Dla uczniów, którzy zajęli czołowe miejsca w poszczególnych grupach wiekowych Burmistrz Przemkowa – Jerzy Szczupak ufundował nagrody, pozostałym uczestnikom zapewnił upominki, a dla wszystkich uczestników słodki poczęstunek.

Do eliminacji powiatowych, które odbędą się 25 marca 2020 roku w auli Szkoły Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Grębocicach zakwalifikowali się następujący uczniowie:

I grupa wiekowa (uczniowie szkół podstawowych klas I-VI)

  1. Zuzanna Kozłowska (Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół Przemkowie)
  2. Kornelia Brzeska (Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół w Przemkowie)

II grupa wiekowa (uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych)

  1. Dawid Kasperski (Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokiej)
  2. Sara Ławnik (Szkoła Podstawowa nr 2 w Przemkowie)

III grupa wiekowa (uczniowie szkól ponadpodstawowych)

  1. Zuzanna Świdzińska (Zespól Szkół w Przemkowie)
  2. Karolina Skalna (Zespól Szkół w Przemkowie)

Nad właściwym przeprowadzeniem turnieju czuwała komisja w składzie: mł. bryg. mgr Piotr Woźniakiewicz z Komendy Powiatowej PSP w Polkowicach, Jarosław Smolarczyk – Prezes OSP w Przemkowie, Małgorzata Kołtun – Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Przemkowie oraz Maciej Turała – Komendant Gminny Związku OSP w Przemkowie.

Dziękujemy opiekunom uczniów – nauczycielom z poszczególnych szkół: Magdalenie Żuchowskiej-Jakubowskiej, Iwonie Mokwińskiej, Jackowi Dworczyńskiemu i Tomaszowi Dworczyńskiemu oraz opiekunom Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Przemkowie za przygotowanie uczniów do turnieju.