MOBILNY PUNKT SPISOWY

Dyżury Gminnego Biura Spisowego:

MIEJSCOWOŚĆ

DATA I GODZINA OTWARCIA PUNKTU

MIEJSCE

Łężce

21.06 – poniedziałek 12:00 – 15:00

świetlica wiejska

Jędrzychówek

22.06 – wtorek 12:00 – 15:00

świetlica wiejska

Szklarki

23.06 – środa 12:00 – 15:00

świetlica wiejska

Karpie

24.06 – czwartek 12:00 – 15:00

świetlica wiejska

Krępa

25.06 – piątek 12:00 –15:00

świetlica wiejska

Wilkocin

28.06 – poniedziałek 12:00 –15:00

świetlica wiejska

Jakubowo Lubińskie

29.06 – wtorek 12:00 –15:00

świetlica wiejska

Ostaszów

30.06 – środa 12:00 –15:00

świetlica wiejska

Wysoka

05.07 – poniedziałek 12:00 –15:00

świetlica wiejska

Piotrowice

06.07 – wtorek 12:00 –15:00

świetlica wiejska

Przemków Huta

01.07 – czwartek i 02.07 – piątek

12:00 – 15:00

Szkoła Podstawowa
nr 2 świetlica

Przemków

codziennie pon-pt

7:00 – 15:00

Urząd Miejski
w Przemkowie

Przygotuj:

1) numer PESEL i nazwisko rodowe matki

2) numery PESEL członków gospodarstwa domowego

3) powierzchnię użytkową mieszkania w m2

4) adres e-mail, jeśli chcesz wziąć udział w loterii