Zapisy na porady

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
i mediacji odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń do wszystkich punktów działających na terenie powiatu dokonuje się telefonicznie pod numerem:

tel. 513 061 457, e-mail: npp@powiatpolkowicki.pl

w godz. od 07:30 do 15:30

 

Gmina Chocianów

Liczba dni w tygodniu

Dzień w tygodniu

Godziny

Lokalizacja

2

Piątek

Czwartek

12-161

14-182

ul. Pocztowa 18

59-140 Chocianów

 

Gmina Gaworzyce

Liczba dni w tygodniu

Dzień w tygodniu

Godziny

Lokalizacja

1

Czwartek

11-151

Urząd Gminy Gaworzyce

ul. Dworcowa 95,

59-180 Gaworzyce

 

Gmina Grębocice

Liczba dni w tygodniu

Dzień w tygodniu

Godziny

Lokalizacja

1

Piątek

11-152

Urząd Gminy Grębocice

ul. Głogowska 3,

59- 150 Grębocice

 

Gmina Przemków

Liczba dni w tygodniu

Dzień w tygodniu

Godziny

Lokalizacja

2

Poniedziałek

Wtorek

12-161

12-162

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Plac Targowy 1,

59-170 Przemków

 

Gmina Radwanice

Liczba dni w tygodniu

Dzień w tygodniu

Godziny

Lokalizacja

1

Środa

14-181

Urząd Gminy Radwanice

ul. Przemysłowa 17,
59-160 Radwanice

 

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Liczba dni w tygodniu

Dzień w tygodniu

Godziny

Lokalizacja

3

Poniedziałek

Wtorek

Środa

14-182

14-181

14-182

Starostwo Powiatowe w Polkowicach
ul. św. Sebastiana 1,

59-100 Polkowice

  1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwany przez radców prawnych,
  2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwany przez adwokatów.