UWAGA, Przedsiębiorcy!!!
Zbliża się termin na składanie oświadczeń o wyłączeniu ze związkowego systemu odbioru odpadów 📆 (do 10 lutego) oraz termin na składanie deklaracji o wysokości opłaty! (do 15 lutego)
‼️Właściciele nieruchomości niezamieszkanych, którzy nie złożą w terminie dokumentów zostaną obligatoryjnie włączeni do systemu‼️

Więcej informacji: https://zgzm.pl/nieruchomosci-niezamieszkane/