Zakończyła się inwestycja pn. „Przebudowa z rozbudową wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Wysokiej, Gmina Przemków”. W styczniu 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak podpisał umowę o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WOLAR” sp. z o.o. z Wrocławia wykonało przedmiotowe zadanie za kwotę 945 196,93 zł. Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi ponad 490 tys. zł.

Budynek świetlicy jest  jednokondygnacyjny, o powierzchni zabudowy 262,55 m2. Świetlica  obejmuje salę główną, wyposażoną w sprzęt AGD kuchnię, pomieszczenie porządkowe, toalety.

Celem operacji było podniesienie jakości życia mieszkańców sołectwa Wysoka poprzez przebudowę obiektu świetlicy wiejskiej, wcześniej całkowicie nie nadającej się do użytkowania, która pełni funkcje kulturalne z zastosowaniem proekologicznych rozwiązań (zamontowana pompa ciepła). Dzięki realizacji inwestycji powstał piękny, przestronny obiekt, w którym realizowana będzie bogata oferta kulturalna, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze i edukacyjne dla mieszkańców sołectwa Wysoka, którzy od wielu lat zgłaszali potrzebę budowy obiektu. Przewidziano m.in. warsztaty kulinarne, rękodzieła, wokalne, zajęcia edukacyjno-przyrodnicze, techniczno-plastyczne, gimnastykę dla seniorów i nie tylko, imprezy okolicznościowe, kurs pszczelarski czy pozwalający zdobyć kartę wędkarską.