Od września 2020 roku na terenie Publicznego Przedszkola nr 1 w Przemkowie realizowany jest projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Równe szanse dla każdego. Kompleksowe wsparcie dzieci z niepełnosprawnościami w przedszkolu”. Projekt będzie realizowany w latach 2020-2022. Jego autorami są członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Edukacji w Przemkowie „Pro Scholis”, a partnerem Gmina Przemków. Wartość projektu to 409 110 zł, w tym 63 440 zł to wkład własny gminy.

Wychowankowie przedszkola w ramach projektu uczestniczą w dodatkowych zajęciach o charakterze terapeutycznym np. bajkoterapii, socjoterapii, plastykoterapii, muzykoterapii i zajęciach warsztatowych – eksperymentach przyrodniczych. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zwłaszcza te z niepełnosprawnościami, objęci zostali indywidualnymi zajęciami hipoterapii, biofeedbacku, gimnastyki korekcyjnej i integracji sensorycznej.

Ze środków projektu kompleksowo odnowione zostały sale dwóch oddziałów z wymianą mebli i sprzętu komputerowego. Jedna z sal została zaadoptowana na salę ćwiczeń i wyposażona w przybory gimnastyczne, a także w interaktywną podłogę. Cztery sale na piętrze zostały też wyposażone w profesjonalną instalację klimatyzacyjną.

Również plac zabaw został doposażony w sześć nowych elementów zabawowych i gimnastycznych.

Wszystkie opisane w ramach projektu zadania mają na celu wszechstronny rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym wsparcie rodziców w organizowaniu rehabilitacji swoim dzieciom.