15 marca 2019 roku druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przemkowie otrzymali z rąk Burmistrza Przemkowa Jerzego Szczupaka klucze i dokumenty do zakupionego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4×4 MAN TGM  13.290.

Uroczystość odbyła się przed budynkiem Remizy OSP Przemków. Ksiądz Proboszcz Krzysztof Mrukowicz – Kapelan Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Przemków wraz z Księdzem Proboszczem Igorem Popowiczem uroczyście poświęcili samochód.

Do przecięcia wstęgi zaproszono: Zastępcę Starosty Polkowickiego Krzysztofa Nestera, Burmistrza Przemkowa Jerzego Szczupaka, Zastępcę Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Marka Kamińskiego, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Sylwestra Jatczaka oraz Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Przemkowie Jarosława Smolarczyka.

Zakup samochodu został sfinansowany ze środków:

  1. w kwocie 189.910,00 złotych – Gmina Przemków,
  2. w kwocie 72.000,00 złotych – budżet Województwa Dolnośląskiego,
  3. w kwocie 30.000,00 złotych – Powiat Polkowicki,
  4. w kwocie 60.000,00 złotych – Fundacja KGHM Polska Miedź w Lubinie,
  5. w kwocie 286.000,00 złotych – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
  6. w kwocie 244.000,00 złotych – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Podczas uroczystości odznaczeni zostali druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przemkowie.

Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymały druhny: Anna Strychalska i Karolina Gliszczyńska, zaś Złoty Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymał druh Jarosław Zawiłowicz.

Dalsza część uroczystości odbyła się w Przemkowskim Ośrodku Kultury, gdzie swoim występem umilił czas zaproszonym gościom Zespół CYKADY.

Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej podziękowali darczyńcom za okazane wsparcie słodkimi upominkami.