Już niebawem na ulice wyjedzie nowy tabor śmieciarek. Aż jedenaście nowych pojazdów będzie odbierało odpady od mieszkańców Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego zrealizował inwestycję związaną z modernizacją infrastruktury gospodarki odpadami, poprzez dostawę jedenastu nowych pojazdów specjalistycznych do odbioru odpadów komunalnych. Wartość zakupionych samochodów to 10.560.780 zł. Związek na ten cel pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 8.700.000 zł.

W środę, 5 kwietnia br., odbyło się symboliczne przekazanie kluczy do pojazdów Polkowickiej Dolinie Recyklingu, która będzie użytkować pojazdy i odbierać odpady z terenu 8 gmin członkowskich Związku. Nowy tabor jest przeznaczony przede wszystkim do zbiórki selektywnej. Wśród zakupionych pojazdów znajduje się sześć śmieciarek, z których część ma zamontowane żurawie przenośne służące do opróżniania pojemników półpodziemnych oraz dzwonów. Dwie śmieciarki mają zabudowę dwukomorową, dzięki czemu jednym transportem będzie można odebrać jednocześnie dwa rodzaje odpadów, co pozwoli ograniczyć koszty transportu. Zakupiono też dwa pojazdy skrzyniowe do odbioru odpadów wielkogabarytowych, a także trzy pojazdy z dźwignikiem bramowym lub hakowym, które będą służyły do przewożenia kontenerów i do obsługi PSZOK-ów na terenie Związku.

Nowe śmieciarki zastąpią stare, wysłużone pojazdy. Spełniają one unijne normy niskoemisyjności, co wpłynie bezpośrednio na jakość powietrza, którym oddychamy.
Już niebawem nowe pojazdy wyruszą po odpady do właścicieli nieruchomości w 8 gminach członkowskich Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.