Obsługa wniosków o wydanie dowodu osobistego w dniu 28.12.2023 r.

W związku z planowaną przerwą techniczną systemu obsługującego wnioski o wydanie dowodu osobistego prosimy o składanie wniosków najpóźniej do dnia 28 grudnia 2023 r. do godz. 9:00.

Usługa zostanie przywrócona 29 grudnia 2023 r.