Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej zameldowane na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie Gminy Przemków winny obowiązek ten spełnić w terminie od 10 kwietnia 2024 roku do 12 kwietnia 2024 roku w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Starostwie Powiatowym w Polkowicach (poziom IV), mieszczący się przy ul. św. Sebastiana 1 (wejście do budynku od strony marketu „Biedronka” przy ul. Ogrodowej).

 

OBWIESZCZENIE 2024