Obwieszczenie znak WPN.082.3.6.2020.AH.3 z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Stawy PrzemkowskiePLB020003, położonego na terenie województwa dolnośląskiego, w gminie Przemków, oraz na terenie województwa lubuskiego, w gminie Gaworzyce i Niegosławice.

Planowany termin zakończenia prac nad sporządzeniem projektu planu zadań ochronnych dla ww. obszaru Natura 2000 to czerwiec 2022 r.

Obwieszczenie RDOŚ – przystąpienie do projektu Natura 2000 (PDF, 198 KB)