W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców związane z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa informujemy, że:

od 16 marca 2020 r. do odwołania Urząd będzie działał w trybie wewnętrznym.

W trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy, a także w związku
z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze RP, Burmistrz Przemkowa informuje, że Urząd Miejski w Przemkowie pracuje w trybie wewnętrznym i zostaje zamknięty dla dostępu mieszkańców od 16 marca 2020 r. do odwołania.

Bezpośrednio, czyli przychodząc do Urzędu, będą załatwiane tylko sprawy pilne i ważne jak: wydanie dowodu osobistego, wydanie aktu urodzenia i aktu zgonu. WAŻNE: prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie się!

Telefony: 76 8319 210, 76 8320 476
Email: p.info@przemkow.pl

Urząd Stanu Cywilnego, Sprawy Obywatelskie
Tel. 768319081 email: a.siodmak@przemkow.pl

Zarządzanie kryzysowe
Tel. 7683320479 email: gczk@przemkow.pl

Gospodarka Przestrzenna, Inwestycje Gospodarka Nieruchomościami
Tel.  768320488 email: marta@przemkow.pl

Księgowość, Podatki

Tel. 768320472 email: skarbnik@przemkow.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemkowie
tel: 76 8319 200 email: poczta@opsprzemkow.pl

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
tel. 76 83 19 462 email: sekretariat@mzgmprzemkow.pl

Przemkowski Ośrodek Kultury i Biblioteka
telefon: 76 8319 493 biblioteka: 768319 019 email: pok.przemkow@wp.pl

Mieszkańcy proszeni są o załatwianie spraw:
• telefonicznie,
• drogą elektroniczną,
• poprzez platformę ePUAP

Kasa w Urzędzie będzie zamknięta.
Wszelkich wpłat należy dokonywać przez internet.

W korytarzu przy wejściu do budynku Urzędu ustawiona jest skrzynka podawcza, do której można wrzucać pisma (nie potwierdzamy ich złożenia).