W trosce o bezpieczeństwo naszych mieszkańców i pracowników, w związku z nasileniem zagrożenia epidemicznego na obszarze gminy Przemków oraz nowelizacją Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Covid z dnia 21 stycznia 2022 r. informujemy, że Urząd Miejski w Przemkowie rozpoczyna pracę w trybie wewnętrznym. Oznacza to, że wszystkie sprawy załatwia jak dotychczas, pozostaje jednak zamknięty dla wizyt klientów – od 31 stycznia 2022 r. do odwołania.

W podobnym reżimie sanitarnym będą pracowały pozostałe jednostki gminne przyjmujące interesantów.

Bezpośrednio, czyli przychodząc do Urzędu, będą załatwiane tylko sprawy pilne i wymagające osobistego stawienia się, takie jak: wydanie dowodu osobistego, wydanie aktu urodzenia i aktu zgonu. W innych ważnych dla Państwa sprawach prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie się!.

Dane kontaktowe Urzędu:

  • Sekretariat tel. 76 8 319 210, 76 8 320 476, faks 7683919 208, 76 8 320 476,
    email: p.info@przemkow.pl,
  • Urząd Stanu Cywilnego, Sprawy Obywatelskie, tel. 76 8 319 081
  • Zarządzanie kryzysowe, tel. 76 8 33 20 479, email: m.koltun@przemkow.pl

Szczegółowy wykaz pracowników, ich numerów telefonów i adresów email znajdziesz pod tym linkiem.

Jednostki gminne:

  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemkowie, tel: 76 8319 200, email: poczta@opsprzemkow.pl
  • Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, tel. 76 83 19 462, email: sekretariat@mzgmprzemkow.pl

Mieszkańcy proszeni są o załatwianie spraw:

  • telefonicznie,
  • drogą elektroniczną,
  • poprzez platformę ePUAP.

W związku z zamknięciem kasy w Urzędzie, prosimy o dokonywanie wszelkich wpłat za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy! Powyższa decyzja podyktowana jest jednak troską o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Przemkowa. O wszelkich zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować.