W trosce o bezpieczeństwo naszych mieszkańców, w związku z nasileniem zagrożenia epidemicznego na obszarze gminy Przemków (stan na dzień 07.10.2020 r. –  3 osoby zakażone, 117 objętych kwarantanną i liczba to może się w każdej chwili zmienić), Burmistrz Przemkowa informuje, że Urząd Miejski w Przemkowie rozpoczyna pracę w trybie wewnętrznym. Oznacza to, że wszystkie sprawy załatwia jak dotychczas, pozostaje jednak zamknięty dla wizyt klientów – od 8 października 2020 r. do odwołania.

W podobnym reżimie sanitarnym będą pracowały pozostałe jednostki gminne przyjmujące interesantów.

Bezpośrednio, czyli przychodząc do Urzędu, będą załatwiane tylko sprawy pilne i wymagające osobistego stawienia się, takie jak: wydanie dowodu osobistego, wydanie aktu urodzenia i aktu zgonu. W innych ważnych dla Państwa sprawach prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie się!.

Podajemy numery kontaktowe Urzędu:

 • Telefony: 76 8 319 210, 76 8 320 476,   email: p.info@przemkow.pl,
 • Urząd Stanu Cywilnego, Sprawy Obywatelskie, tel. 76 8 319 081, email: a.siodmak@przemkow.pl
 • Zarządzanie kryzysowe, tel. 76 8 33 20 479, email: gczk@przemkow.pl
 • Gospodarka Przestrzenna, Inwestycje, Gospodarka Nieruchomościami, tel.  76 8 320 488, email: marta@przemkow.pl
 • Księgowość, Podatki, tel. 76 8 320 472, email: skarbnik@przemkow.pl

Sprawdź szczegółowy wykaz pracowników, ich numerów telefonów i adresów email.

Jednostki gminne:

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemkowie, tel: 76 8319 200, email: poczta@opsprzemkow.pl
 • Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, tel. 76 83 19 462, email: sekretariat@mzgmprzemkow.pl
 • Przemkowski Ośrodek Kultury i Biblioteka, tel. 76 8319 493, biblioteka: 768319 019, email: pok.przemkow@wp.pl

Mieszkańcy proszeni są o załatwianie spraw:

 • telefonicznie,
 • drogą elektroniczną,
 • poprzez platformę ePUAP.

W związku z zamknięciem kasy w Urzędzie, prosimy o dokonywanie wszelkich wpłat za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

W korytarzu przy wejściu do budynku Urzędu ustawiona jest skrzynka podawcza, do której można wrzucać korespondencję do Urzędu (nie potwierdzamy jej złożenia).

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy! Powyższa decyzja podyktowana jest jednak troską o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Przemkowa. O wszelkich zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować.

Ogłoszenie nr 15/20 Kierownika Urzędu Miejskiego w Przemkowie (PDF, 113 KB)