Ogłoszenie o I posiedzeniu
Rady Miejskiej w Przemkowie
IX kadencji

Zgodnie z postanowieniem nr 455/2024 Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 24 kwietnia 2024 r., pierwsza sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Przemkowie odbędzie się we wtorek 7 maja 2024 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Przemkowie.

Porządek obrad I sesji Rady Miejskiej w Przemkowie:

1. Otwarcie sesji przez Radnego Seniora i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnego Gminy Przemków oraz Burmistrza Przemkowa przez przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Przemkowie.

3. Złożenie ślubowania przez radnych.

4. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemkowie.

5. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Przemkowa.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Przemkowie.

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemkowie.

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Przemkowie.

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Przemkowie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Przemkowie.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Przemków do Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Przemkowa.

13. Zakończenie obrad.

Podejmowane uchwały oraz przedstawiane na sesji informacje, a także zgłaszane wnioski formalneoraz imienne wyniki głosowań Rady dostępne są w trybie online na portalu eSesja.

Bezpośrednia transmisja z sesji Rady Miejskiej w Przemkowie jest dostępna w czasie obrad na kanale You Tube umprzemkow. Nagranie z obrad udostępniane jest po dodaniu napisów dla osób niesłyszących do 14 dni od zakończenia obrad.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Legnicy