Starostwo Powiatowe w Polkowicach zaprasza do składania ofert na sprzedaż drzewa na pniu na działce nr 1262, obręb Przemków.

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Skan mapy