Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych
w gminie Przemków na 2024 rok

Termin składania ofert: od dnia 23.02.2024 r. do dnia 15.03.2023 r. do godziny 13:00.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Przemkowie, Pl. Wolności 25, 59-170 Przemków z dopiskiem „Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sportu w gminie Przemków w 2024 r.”

ORG.524.1-1.2024
Informacja_ilosc_osob_objetech_zadaniem
zalacznik-nr-1-Wzor_oferty_realizacji_zadania_publicznego5
zalacznik-nr-2
zalacznik nr 3
zalacznik-nr-4
ORG.524.1-2.2024
Ogłoszenie wyników

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie

Informacja – ilość osób objętych zadaniem

Załącznik nr 1 – Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Załącznik nr 2 – Porozumienie wolontariackie

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wykonaniu pracy społecznej

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o wniesieniu wkładu rzeczowego

Informacja o możliwości zgłaszania kandydatur do komisji konkursowej

Ogłoszenie wyników konkursu