Stowarzyszenie LGD Wrzosowa Kraina serdecznie zaprasza na spotkania informacyjno-szkoleniowe na platformie zoom.

Na spotkaniach zostaną omówione zasady naboru wniosków w ramach Programu Działaj Lokalnie, konstrukcja i zasady tworzenia projektu i jego poszczególnych elementów, sposób składania wniosków za pomocą generatora, promocja projektów oraz przedstawione zostaną dobre praktyki Działaj Lokalnie. Szczegóły konkursu: https://przemkow.pl/konkurs-grantowy-programu-dzialaj-lokalnie-w-2023-roku/

19 kwietnia o godz. 17:00

https://zoom.us/meeting/register/tJMpce6vrDIjHNLA1U9DiJ2oKxVjT0Ci8wDj

24 kwietnia o godz. 16:30

https://zoom.us/meeting/register/tJYvdeqqrTsiG9d5A3YMr3LKIJY_0BH2NQNH