W sobotę, 21 maja br., został oficjalnie otwarty nowy budynek zaplecza socjalnego na stadionie miejskim w Przemkowie. Uroczystość otworzył Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak. Jak podkreślił w swoim przemówieniu „Przemkowski sport czekał na taką inwestycję kilkanaście lat. Poprzedni budynek nie nadawał się do użytku, a z nowego obiektu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy, szczególnie dzieci i młodzież. Jest to dopiero pierwszy etap rewitalizacji stadionu. W najbliższych planach jest montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, złożony został także wniosek na zagospodarowanie otoczenia nowo wybudowanego obiektu, a przede wszystkim wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych”. Burmistrz podziękował za wsparcie i życzliwość ministrowi Krzysztofowi Kubowowi oraz wszystkim osobom zaangażowanym w realizację inwestycji. Uczestniczący w uroczystości i reprezentujący Ministra Michał Kielan, prezes Zagłębia Lubin, pogratulował realizacji przedsięwzięcia służącego całej lokalnej społeczności.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak, Prezes Zagłębia Lubin Michał Kielan, Prezes Miejsko-Gminnego Klubu Sportowego Zamet Przemków Waldemar Urbaniak oraz piłkarz Zametu Dawid Gałka.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele sąsiednich samorządów, radni powiatu polkowickiego i gminy Przemków, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, przedstawiciele służb mundurowych i duchowieństwa. Po otwarciu rozpoczął się turniej orlików Podokręgu Legnica.

Realizacja zadania została wsparta ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”- edycja 2020. Gmina pozyskała 936 400,00 zł dofinansowania, a całość inwestycji zamknęła się kwotą 2 303 587,14 zł. Nowy obiekt to parterowy budynek z dwuspadowym dachem o powierzchni użytkowej blisko 400 m2. Obiekt dostosowany został do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku są 4 szatnie z pełnym węzłem sanitarnym każda, szatnia dla sędziów z węzłem sanitarnym, pokój dla trenera, łazienka dla osób niepełnosprawnych, sala odpraw, pomieszczenia magazynowe, w tym magazyn strojów i pralnia. W budynku znajdują się również toalety dla gości z wejściem z zewnątrz. Dla osób korzystających z obiektu przygotowano profesjonalnie wyposażoną siłownię.

 

Nowy budynek pozwoli w pełni i bezpiecznie korzystać z obiektu stadionu zawodnikom Miejsko-Gminnego Klubu Sportowego ZAMET, w tym dzieciom i młodzieży, trenerom, sędziom oraz przyjezdnym drużynom, a co się z tym wiąże przeprowadzać rozgrywki i turnieje. Obiekt służyć będzie wszystkim mieszkańcom Przemkowa, którzy chcą rozwijać swoje sportowe pasje. Zarządcą obiektu jest Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Przemkowie.

Kompleksowa przebudowa stadionu miejskiego, zgodnie z opracowaną dokumentacją, zakłada w przyszłości m.in. przebudowę ogrodzenia całości obiektu, wykonanie systemu nawadniania boisk, przebudowę trybun, wykonanie bieżni, monitoring obiektu. Jednak realizacja kolejnych etapów zadania uwarunkowana jest możliwościami finansowymi gminy, a przede wszystkim perspektywami pozyskania środków pozabudżetowych.