Już jutro o godz. 10.00 oficjalnie zostanie otwarty Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Przemkowie przy ul. Ceglanej 6A. Serdecznie zapraszamy Mieszkańców Gminy Przemków!

Punkt będzie czynny w poniedziałki, środy, piątki i soboty.

Na pierwszych stu mieszkańców oddających swoje odpady czekają upominki!

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to miejsca, gdzie mieszkańcy mogą legalnie i bezpiecznie pozbyć się wszystkich odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwie domowym, w szczególności tych, których nie można pozbywać się w przydomowych pojemnikach. Do PSZOK-ów mieszkańcy mogą przywozić m.in. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne gabaryty, zużyte opony, odpady budowlane, bioodpady, przeterminowane leki, baterie i akumulatory, tekstylia, popioły, złom, ale też tworzywa sztuczne, papier i szkło. Należy jedynie pamiętać, że nie są przyjmowane odpady zmieszane, a wszystkie przywiezione odpady należy posegregować do odpowiednich kontenerów. Obowiązuje też limit przyjmowanych opon – 8 szt. rocznie na gospodarstwo domowe. Odpady od mieszkańców przyjmowane są nieodpłatnie, w ramach ponoszonej comiesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami.

Przypominamy, że obecnie na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego funkcjonują trzy PSZOK-i: w Polkowicach przy ul. Działkowej 18, w Radwanicach przy ul. Stolarskiej 6 oraz w Grębocicach przy ul. Spółdzielczej 34A. Mieszkańcy gmin członkowskich Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, tj. gmin Chocianów, Jerzmanowa, Gaworzyce, Grębocice, Pęcław, Polkowice, Przemków, Radwanice, Kotla i Żukowice, mogą dowolnie korzystać z każdego PSZOK-u, bez względu na to, w której gminie członkowskiej mieszkają.