Projekt przewiduje wsparcie przedsiębiorców z sektora MMŚP i ich pracowników z terenu województwa dolnośląskiego z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości SA.