Powiatowy konkurs na najlepszą inicjatywę społeczną realizowaną w sołectwach rozstrzygnięty

Dwa sołectwa z terenu Gminy Przemków zostały nagrodzone w XXIV edycji „Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi powiatu polkowickiego”.

Sołectwo Piotrowice zdobyło III miejsce i nagrodę w wysokości 3 000,00 zł za działania poprawiające funkcjonalność oraz estetykę otoczenia wiaty edukacyjnej poprzez rozplantowanie tłucznia granitowego i zniwelowanie uzupełnionego terenu wokół wiaty. Podniesiono atrakcyjność wsi, otoczenia i stanu środowiska naturalnego poprzez nasadzenia drzew klony oraz platany i krzewów niskopiennych – barberysów, jałowca płożącego, suchodrzew, hortensji w otoczeniu wiat, placu zabaw i wzdłuż ogrodzenia boisk sportowych. Mieszkańcy poprzez wykonanie prac remontowych poprawili estetykę świetlicy wiejskiej. Zdemontowano ze ścian pomieszczeń świetlicy łatwopalną boazerię, wykonano prace remontowo-budowlane w obszarze ścian, cokołów, okien i sufitu, wymalowano ściany oraz uporządkowano wszystkie pomieszczenia użytkowe.

Komisja konkursowa doceniła również szereg prac wykonanych w 2023 r. na terenie sołectwa Szklarki. Zaangażowanie mieszkańców zostało docenione, a sołectwo otrzymało nagrodę za udział w wysokości 1 000,00 zł. Z inicjatywy mieszkańców Szklarek wykarczowano roślinność ograniczającą widoczność przy skrzyżowaniu drogi wiejskiej z drogą krajową nr 12, tym samym poprawiając bezpieczeństwo pojazdów zmechanizowanych, rowerzystów i pieszych w czasie ruchu drogowego. Wzdłuż pasa drogowego przy drodze krajowej nr 12 nasadzono 120 drzewek lipy miododajnej. Sadzonki zostały zabezpieczone przed zniszczeniem, poprzez umocowanie przy palu, a teren wokół nich uporządkowany poprzez wykoszenie traw. Przycięte zostały suche i zagrażające życiu gałęzie drzew w pobliżu przystanku autobusowego, a wszystkie zrealizowane przez mieszkańców działania poprawiły poczucie bezpieczeństwa jak i walory estetyczne wsi.

Z całą pewnością wspólna praca mieszkańców wsi poprawiła poziom integracji społecznej.

Wszystkim nagrodzonym sołectwom serdecznie gratulujemy!

Przyznane nagrody pozwolą w części zrealizować plany poszczególnych miejscowości i potrzeby lokalnych społeczności, w tym przeznaczone zostaną przez sołectwa na realizację kolejnych zadań służących podniesieniu estetyki wsi.