Powszechny Spis Rolny - plakat informacyjny

Informacja o realizowaniu wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów

Uprzejmie informujemy, że  zgodnie z decyzją Zastępcy Generalnego Komisarza Spisowego od 10 października br. istnieje  możliwość  przeprowadzania spisu rolnego przez rachmistrzów w formie wywiadów bezpośrednich z respondentami. Przeprowadzanie spisu rolnego tą metodą będzie realizowane z zachowaniem  wszystkich zaleceń sanitarnych. O metodzie przeprowadzenia wywiadu (przez telefon lub bezpośrednio u respondenta) decyduje każdorazowo Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego w porozumieniu z rachmistrzem spisowym.

Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem, rachmistrz poinformuje go o obowiązku udziału w spisie, który może być zrealizowany w formie wywiadu telefonicznego.

W przypadku gdy rachmistrz pozyska informację, że użytkownik gospodarstwa rolnego jest objęty kwarantanną lub izolacją domową wywiad będzie przeprowadzony przez telefon.

Informacje ogólne

Powszechny spis rolny 2020 będzie prowadzony w całym kraju od 1 września do 30 listopada 2020 r. (dane zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.).

Udział w nim jest obowiązkowy, a reguluje to ustawa z 31 lipca 2019 r. (Dz. U. z 10 września 2019 r., poz. 1728). W tym roku można skorzystać z tzw. samospisu internetowego za pomocą specjalnej aplikacji.

W gminie Przemków pracami spisowymi kieruje Burmistrz Przemkowa jako Gminny Komisarz Spisowy, który na mocy swojego zarządzenia nr 63/20 z dnia 16 czerwca 2020 r. utworzył Gminne Biuro Spisowe z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Przemkowie przy ul. Plac Wolności 25.

Czemu służy spis rolny?

Dostarcza danych o jednostkach działających w rolnictwie – ich wyposażeniu, prowadzonej produkcji rolnej i działalności innej niż rolnicza oraz ponoszonych na nie nakładach pracy, a także o produkcji ekologicznej i wpływie rolnictwa na środowisko.

W spisie rolnym gromadzone są informacje na temat: użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, nawożenia, środków ochrony roślin, pogłowia zwierząt gospodarskich, budynków gospodarskich, maszyn i urządzeń rolniczych, działalności gospodarczej i aktywności ekonomicznej.

Kto podlega spisowi rolnemu?

Powszechny spis rolny dotyczy gospodarstw rolnych, prowadzonych przez: osoby fizyczne (gospodarstwa indywidualne), osoby prawne i jednostki organizacyjne, niemające osobowości prawnej.

Co do gospodarstw indywidualnych, spisem objęte są wszystkie gospodarstwa rolne o powierzchni 1 ha użytków i więcej, a także te o powierzchni poniżej 1 ha użytków, prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję o skali:

 • 0,5 ha – plantacje drzew owocowych
 • 0,5 ha – krzewy owocowe
 • 0,5 ha – warzywa gruntowe
 • 0,5 ha – truskawki gruntowe
 • 0,5 ha – chmiel
 • 0,3 ha – szkółki sadownicze
 • 0,3 ha – szkółki ozdobne
 • 0,1 ha – tytoń
 • 5 szt. – bydło ogółem
 • 20 szt. – świnie ogółem
 • 5 szt. – lochy
 • 20 szt. – owce ogółem
 • 20 szt. – kozy ogółem
 • 100 szt. – drób ogółem
 • 10 szt. – zwierzęta dzikie w warunkach fermowych
 • 20 pni – pszczoły

Jak udzielać odpowiedzi w spisie?

Podlegający spisowi rolnicy mogą udzielać informacji w formie:

Samospisu internetowego, za pomocą aplikacji na stronie https://spisrolny.gov.pl/ – jeśli ktoś nie posiada odpowiedniego sprzętu lub Internetu, powinien skorzystać z Gminnego Punktu Spisowego w naszym Urzędzie wywiadu telefonicznego, który przeprowadzi rachmistrz telefoniczny wywiadu przeprowadzonego przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi rolnika (rachmistrze rozpoczną pracę 1 października 2020 r.).

Jak sprawdzić rachmistrza?

Rachmistrz terenowy, który przyjdzie na wywiad do użytkownika gospodarstwa, będzie posługiwał się umieszczonym w widocznym miejscu identyfikatorem, zawierającym:

 • imię i nazwisko oraz zdjęcie tego rachmistrza
 • nr identyfikatora
 • nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego
 • określenie terenu gminy, na którym jest upoważniony do przeprowadzania wywiadu
 • pieczęć wojewódzkiego biura spisowego
 • podpis osoby wystawiającej identyfikator
 • okres ważności identyfikatora

Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020

Infolinia spisowa: 22 279 99 99

Aby spis przebiegł sprawnie i zajął jak najmniej czasu warto wcześniej przygotować dane według załączonej ściągi:

 

Powszechny Spis Rolny - plakat informacyjny