W dniach 4-5 września br. w Przemkowskim Ośrodku Kultury odbyły się warsztaty poświęcone wypracowaniu społecznej koncepcji zagospodarowania centrum Przemkowa. Było to pierwsze z kilku zaplanowanych spotkań i działań, których efektem będzie koncepcja i założenia do przyszłego projektu zagospodarowania centrum naszego miasta. Projekt realizowany jest wspólnie z Fundacją Sendzimira, a także współpracujących w ramach projektu architektów, urbanistów, projektantów, specjalistów, którzy opowiedzieli o aktualnych trendach zagospodarowania przestrzeni publicznej w kontekście dostosowywania się miast do zmian klimatu, zastosowania udogodnień i rozwiązań tzw. błękitno-zielonej infrastruktury, która służyć będzie wszystkim mieszkańcom miasta, zapewniając atrakcyjność i komfort użytkowania przestrzeni miejskiej.

Podczas warsztatów uczestnicy, podzieleni na zespoły, odbyli tzw. spacer badawczy oraz ocenili przestrzeń będącą przedmiotem koncepcji tj. centrum Przemkowa obejmujące ul. Głogowską i Plac Wolności. Pomimo wielu pomysłów i opinii, wniosek wszystkich osób dotyczył pozostawienia  i podkreślenia historycznego układu i atutów miasta, ograniczenia ruchu pojazdów w centrum i zastosowania rozwiązań z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury np. deszczowych ogrodów.

Głównym celem wypracowanej koncepcji będzie przywrócenie świetności zabytkowej, obecnie mocno zdegradowanej przestrzeni publicznej w centrum miasta, a jednocześnie zachęcenie mieszkańców do jej użytkowania, podejmowania w centrum różnego rodzaju aktywności, a tym samym wzrost poczucia tożsamości z miastem.

Kolejnym punktem projektu jest geo-ankieta, dostępna na naszych stronach, do wypełnienia której serdecznie zapraszamy naszych mieszkańców.

Pamiętajmy, nasz głos się liczy – możemy mieć wpływ na wygląd naszego miasta!