W najbliższych dniach rozpocznie się remont nawierzchni części ul. Głogowskiej i Plac Wolności. W związku z planowanymi pracami prosimy Mieszkańców Przemkowa o wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności na odcinkach remontowanych dróg.

Remontem ma być objęty odcinek drogi na długości ponad 578 m. Zadanie wykona wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma  POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A. Prace mają się zakończyć w listopadzie br.

Na wykonanie powyższej inwestycji Gmina otrzyma dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości blisko 350 tysięcy złotych.

Wcześniej zakończyła się budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w centrum miasta. Celem zadania było doprowadzenia wody na cele bytowo-gospodarcze dla istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Plac Wolności i ul. Głogowskiej oraz odprowadzenie ścieków sanitarnych z nieruchomości przy ul. Plac Wolności 19. Realizacja zadania poprawiła stan infrastruktury technicznej (wodnej) oraz bezpieczeństwo zdrowotne i higienę życia poprzez ograniczenie dostępu do zanieczyszczonych źródeł zaopatrzenia w wodę. Zadanie zrealizowało Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego EKO-BAU z Jerzmanowej, a na wykonanie inwestycji Gmina pozyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w formie dotacji celowej w kwocie 112 210,00 zł.