Poniżej publikujemy wykaz audytorów wykonujących uproszczone audyty energetyczne niezbędne do złożenia wniosku o grant w ramach „Programu grantowego na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji”

 

Zgodnie z założeniami projektu, uproszczony audyt energetyczny, potwierdzający redukcją emisji CO2 jest załącznikiem obligatoryjnym do wniosku o dofinansowanie wymiany źródła ciepła. Dokument musi spełniać wymogi programowe, dlatego konieczne jest skorzystanie z rekomendowanych audytorów, których listę przedstawiliśmy powyżej.

Koszt wykonania uproszczonego audytu stanowi koszt niekwalifikowalny i w całości finansowany jest przez mieszkańca. Maksymalna cena wykonania 1 audytu uproszczonego spełniającego wymagania konkursu wynosi: 492,00 zł brutto w tym: maksymalna cena za dokonanie 1 weryfikacji wynosi: 300,00 zł brutto (w sytuacji nie spełnienia warunków udziału w konkursie, od mieszkańca pobierana będzie jedynie opłata za weryfikację. W przypadku pozytywnej oceny przedmiotowa opłata zawierać będzie się w cenie audytu uproszczonego).

Ponadto przypominamy, że wszystkie informacje dotyczące programu znajdują się pod linkiem:

https://projekty.nowe.polkowice.eu/projekty/program-grantowy-na-wymiane-zrodel-ciepla-w-budynkach-mieszkalnych-z-terenow-wybranych-gmin-legnicko-glogowskiego-obszaru-interwencji/

Punkt kontaktowy dla mieszkańców Gminy Przemków:

Urząd Miejski w Przemkowie, Plac Wolności 25, 59-170 Przemków, pok. nr 31, 32, 34, 1

Magdalena Kania, m.kania@przemkow.pl

Marta Mendrzycka-Nicewicz,  marta@przemkow.pl

Informację można uzyskać pod numerem telefonu:

76 8 320 483, 76 8 320 487, 76 8 320 488, 76 8 320 470.