Poniżej publikujemy wykaz punktów kontaktowych w programie grantowym na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Inwestycji.