Samorząd województwa dolnośląskiego stworzył specjalny program pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych, w tym depresji oraz zapobiegania samobójstwom dla dzieci i młodzieży na terenie województwa dolnośląskiego” na lata 2023-2025.

W ramach projektu wykwalifikowany zespół specjalistów w dziedzinie psychologii i terapii, będą współpracować ze szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi w celu wczesnej identyfikacji i pomocy dzieciom w wieku od 10 do 19 roku życia w kryzysie psychicznym.

Uruchomiony został specjalny numeru telefonu do rejestracji uczestników programu, na który mogą dzwonić pracownicy szkoły, rodzice zaniepokojeni zachowaniem swoich dzieci, a także młodzież szukająca pomocy: +48 800 805 600.

Podczas rozmowy telefonicznej, wykwalifikowany pracownik infolinii przeprowadzi triage diagnostyczny, który będzie oceniał potrzeby pacjenta oraz określał dalszą ścieżkę pomocy.

Województwo dolnośląskie zostało podzielone na 4 obszary operacyjne, za każdy region odpowiada Koordynator Regionalny, który organizuje pracę zespołom diagnostycznym i zespołom wspierającym, odpowiada za kontakt ze szkołami, a także pomaga pacjentowi w poruszaniu się między poszczególnymi poziomami pomocy psychiatryczno-psychologicznej.

Koordynator Regionalny przekazuje informację o pacjencie do zespołu diagnostycznego wraz ze wskazaniem, kiedy i gdzie miałoby się odbyć badanie. Badanie trwa 1.5 godziny i maksymalnie po 3 sesjach powinna zostać postawiona diagnoza i dalsze wskazania terapeutyczne. Do momentu objęcia dziecka pomocą świadczoną przez przychodnię lub szpital pacjent zostaje pod opieką zespołu.

 

broszura zdrowie psychiczne