3 grudnia br. Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Przemków Bogusław Stankiewicz podpisali akt notarialny dotyczący zamiany gruntów będących własnością Gminy Przemków na grunty Skarbu Państwa pozostające w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Przemków. 18 lipca br. Radni Rady Miejskiej w Przemkowie wrazili zgodę na taką zamianę, podejmując stosowną uchwałę.

Nieruchomości, które Gmina przejęła od Nadleśnictwa Przemków przeznaczone są na cele związane m.in. z rekreacją. Gmina przejęła także grunty pod budownictwo mieszkaniowe, które w przyszłości mogą być sprzedane jako działki budowlane. W zamian za nabyte nieruchomości Gmina przekazała dla Nadleśnictwa grunty, których celem jest prowadzenie prawidłowej gospodarki leśnej.

Jest to z całą pewnością milowy krok w kierunku przejęcia terenów kąpieliska miejskiego. Chodzi o teren po lewej stronie od wejścia na kąpielisko obejmujący parking, dawne pole biwakowe wraz z zabudowaniami stanowiącymi dawne szatnie. Gmina Przemków od wielu lat stara się przejąć grunty od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w celu uruchomienia kąpieliska miejskiego.

Gmina o tak niezwykłych walorach przyrodniczo-krajobrazowych jak Przemków musi mieć stworzoną odpowiednią bazę dla rozwoju turystyki i rekreacji stanowiącą dodatkowy atut i zachętę do odwiedzenia naszego miasta. Kąpielisko to wyjątkowy teren, który ma ogromne znaczenie również dla naszych mieszkańców. Jego uruchomienie, a wraz z nim rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej stanowi jeden z kluczowych celów moich działań. Obecna zamiana gruntów to pierwszy, podstawowy krok w kierunków ich realizacji” – Jerzy Szczupak Burmistrz Przemkowa.