06 października 2021 r. od ok. godz. 13:00 zostanie rozpoczęte przekierowywanie numeru alarmowego 998 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu.

Osoba zgłaszająca pożar lub inne miejscowe zagrożenie może nadal wybrać numer alarmowy 998, jednak nie odbierze go funkcjonariusz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach, tylko operator Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu, który odbierze zgłoszenie i przekieruje pozyskaną informację do odpowiednich służb.