Przypominamy, że w dniu 31 stycznia 2024 r. upływa termin na złożenie oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu w roku 2023 oraz dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu w roku 2024.

Oświadczenie należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Przemkowie ul. Plac Wolności 25, lub nadać listem poleconym w punkcie pocztowym Poczty Polskiej.

Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy dokonać przelewem na numer konta: 40 1610 0048 2000 0500 0101 0016.

Oświadczenie roczne – wzór do pobrania