Dzisiaj o godz. 10.00 oficjalnie został otwarty Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Przemkowie przy ul. Ceglanej 6A. W otwarciu udział wzięli przedstawiciele władz oraz mieszkańcy, m.in. Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak i Przewodnicząca Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach Małgorzata Frąckowiak. To właśnie Związek był realizatorem inwestycji w Przemkowie.

„To jedna z ważniejszych inwestycji zrealizowanych na terenie gminy w 2023 r., bardzo potrzebna naszym mieszkańcom. Choć PSZOK-i funkcjonowały w sąsiednich miejscowościach, to od dzisiaj nasi mieszkańcy będą mogli przywieźć wytworzone odpady komunalne na ul. Ceglaną. Jestem pewien, że wpłynie to na uporządkowanie, nie tylko prywatnych gospodarstw, ale równie na estetykę całej naszej gminy” – podsumował burmistrz Jerzy Szczupak.

Punkt będzie czynny w:
– poniedziałki od 14.00 do 18.00,
– środy od 10.00 do 14.00,
– piątki od 14.00 do 18.00,
– soboty od 10.00 do 18.00.
Na pierwszych stu mieszkańców oddających swoje odpady czekają upominki!

Obecnie na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego funkcjonują już PSZOK-i: w Polkowicach przy ul. Działkowej 18, w Radwanicach przy ul. Stolarskiej 6 oraz w Grębocicach przy ul. Spółdzielczej 34A. Dzisiaj zostały otwarte dwa kolejne w Przemkowie oraz w gminie Gaworzyce w miejscowości Koźlice 65A. Mieszkańcy gmin członkowskich Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, tj. gmin Chocianów, Jerzmanowa, Gaworzyce, Grębocice, Pęcław, Polkowice, Przemków, Radwanice, Kotla i Żukowice, mogą dowolnie korzystać z każdego PSZOK-u, bez względu na to, w której gminie członkowskiej mieszkają.

Koszty budowy obu punktów wyniosły prawie 6,5 mln zł. Na zadanie Związek pozyskał środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3,4 mln zł, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości prawie 1 mln zł oraz 300 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Pozostałe środki na sfinansowanie inwestycji to wkład Gmin Przemków i Gaworzyce, a także środki budżetowe Związku.

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to miejsca, gdzie mieszkańcy mogą legalnie i bezpiecznie pozbyć się wszystkich odpadów komunalnych powstałych w gospodarstwie domowym, w szczególności tych, których nie można pozbywać się w przydomowych pojemnikach. Do PSZOK-ów mieszkańcy mogą przywozić m.in. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne gabaryty, zużyte opony, odpady budowlane, bioodpady, przeterminowane leki, baterie i akumulatory, tekstylia, popioły, złom, ale też tworzywa sztuczne, papier i szkło. Należy jedynie pamiętać, że nie są przyjmowane odpady zmieszane, a wszystkie przywiezione odpady należy posegregować do odpowiednich kontenerów. Obowiązuje też limit przyjmowanych opon – 8 szt. rocznie na gospodarstwo domowe. Odpady od mieszkańców przyjmowane są nieodpłatnie, w ramach ponoszonej comiesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami.