Zakończono i odebrano prace związane z realizacją projektu pn. „Przebudowa dróg ulicy Rentowej i Klonowej w Przemkowie”. W ramach inwestycji wyremontowano nawierzchnię kolejnych dróg na Osiedlu Huta. Prace objęły remont ul. Klonowej na odcinku 225 m i ul. Rentowej na odcinku 156 m. Nowe drogi wykonano z kostki betonowej wraz z budową chodnika wzdłuż ulicy Klonowej, przebudowano również kanalizację deszczową jako odwodnienie dróg, dla poprawy bezpieczeństwa wykonano progi zwalniające.

Przed wykonaniem zadania ulice Klonowa i Rentowa były w bardzo złym stanie technicznym. Posiadały nawierzchnie gruntowe profilowane tłuczniem oraz mieszanką żwirową, które w trakcie opadów deszczu i śniegu były praktycznie nieprzejezdne.

20 maja br. Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak podpisał i odebrał od Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka umowę na dofinansowanie przebudowy dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina Przemków otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 405 tys. zł na realizację w/w operacji. Wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma PHU WITEK z Głogowa wykonała przedmiotowe zadanie za kwotę łącznie 841 215,43 zł.

Są to kolejne wyremontowane drogi na terenie Gminy Przemków, na które pozyskano środki pozabudżetowe m.in. ul. Reja, Nowa, Powstańców Styczniowych, część ul. Zamkowej, droga w Wilkocinie. W ramach Funduszu Dróg Samorządowych Gmina stara się o dofinansowanie przebudowy dróg ulicy Głogowskiej i Topolowej. Wnioski złożono w sierpniu br.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA