Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego PT w Polkowicach corocznie odnotowuje ok. 35 wypadków w gospodarstwach. Zauważyć jednak można powolny ale systematyczny wzrost świadomości zagrożeń występujących podczas prac rolniczych , W związku z czym zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie dotyczącym zasad BHP w rolnictwie. Prosimy o dokonanie odpowiedzi na poniższe pytania TAK lub NIE i wpisanie poprawnych odpowiedzi oraz danych osobowych które należy przesłać mailowo na adres: polkowice@krus.gov.pl lub listownie (, KRUS ul. Kilińskiego 1, 59-100 Polkowice) w terminie do 6 maja 2024r. Trzy wylosowane osoby które nadeślą poprawne odpowiedzi na pytania zostaną nagrodzone zestawem narzędziowym, zestawem pierwszej pomocy oraz leżanką warsztatową ufundowanymi przez KRUS. W konkursie mogą brać udział rolnicy i członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Placówki Terenowej w Polkowicach.
Pytania :
1.Czy wchodzenie i schodzenie z przyczep lub wozów niewyposażonych na stałe w drabinki lub stopnie powinno odbywać się przy użyciu drabiny przewożonej na przyczepie?
2.Czy przewóz osób może odbywać się tylko pojazdem do tego przeznaczonym lub przystosowanym?
3.Czy przy obsłudze zwierząt wolno stosować środki odurzające lub psychotropowe ?
4.Czy schody powinny być wykonane z antypoślizgowego materiału?
5.Czy przed wejściem do zbiorników tj.szamb, zbiorników na gnojowicę i silosów należy je przewietrzyć?

ŻYCZYMY POWODZENIA I CZEKAMY NA PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI!