29 czerwca br. Burmistrz Przemkowa Jerzy Szczupak podpisał umowę na kolejną, bardzo ważną inwestycję na terenie naszej gminy – Modernizację instalacji wodociągowej na Osiedlu Głogowskim. Inwestycja zakłada wymianę starego wodociągu azbestowo-cementowego na nowy wykonany z obecnie stosowanych materiałów wraz z przepięciem istniejących budynków do nowej sieci. W ramach poprawy bezpieczeństwa pożarowego powstaną nowe hydranty.

Nowy wodociąg będzie mniej awaryjny oraz zmniejszy straty wody w stosunku do poprzedniej przestarzałej technologii. Jak powiedział Burmistrz Przemkowa „Inwestycja jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców jednego z największych osiedli mieszkaniowych w naszej gminie. Jednocześnie przypominamy, że identyczna inwestycja na osiedlu Huta jest na etapie końcowym i już niebawem do mieszkańców osiedla popłynie woda z nowoczesnego wodociągu”.

Realizacja obu zadań wpłynie na wzrost poziomu życia mieszkańców naszej Gminy oraz w znaczący sposób usprawni funkcjonowanie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Przemkowie. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane „Bodex” z Głogowa. Zgodnie z zapisami umowy jeszcze w tym roku mieszkańcy osiedla Głogowskiego będą mogli skorzystać z nowego wodociągu.

Zadanie zostanie zrealizowane dzięki wsparciu, które Gmina uzyskała ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Całość inwestycji wyniesie 1.115.431,65 zł z czego ponad 80% to środki pozyskane z tzw. RFIL-a.