Informujemy, że Gmina Przemków prowadzi II nabór wniosków na zakup węgla dla uprawnionych mieszkańców Gminy na 2023 r. na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. (Dz. U 2022 r. poz. 2236).

Uprawnionymi do zakupu węgla na warunkach preferencyjnych są osoby, które spełniają warunki otrzymania dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

Aby skorzystać z możliwości zakupu węgla na warunkach preferencyjnych tj. po 1992,60 zł/t brutto należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Przemkowie wniosek o zakup paliwa stałego. Wnioski złożone do Urzędu podlegają weryfikacji. Składający zostanie poinformowany o wyniku weryfikacji za pomocą wiadomości SMS. Następnie gdy węgiel będzie dostępny na składzie poinformujemy wnioskodawcę telefonicznie o konieczności zapłaty i odbioru węgla ze składu.

Opłaty za węgiel będą przyjmowane w kasie Urzędu od 7.30 do 14.00 tylko od osób, które zostały wezwane do zapłaty. Zaproszenia do zapłaty będą przekazywane według kolejności składania wniosków o zakup węgla.

Dowód zapłaty wydany przez kasę Urzędu będzie upoważniał do obioru węgla w składzie. Cena nie obejmuje transportu węgla ze składu do miejsca zamieszkania kupującego węgiel. Transportu węgla można dokonać samodzielnie lub skorzystać z usług prowadzącego skład węgla.

Węgiel będzie sprzedawany po cenie 1992,60 zł brutto za tonę bez względu na rodzaj (orzech lub groszek). Do dnia 30 kwietnia 2023 r. każdy uprawniony może kupić maksymalnie do 3 ton węgla, pod warunkiem, że w 2022 r. nie zakupił wcale węgla. Jeśli zakupił tylko tonę może obecnie złożyć wniosek na 2 tony itd.

We wniosku należy zadeklarować ilość węgla, który chcemy zakupić w zaokrągleniu do 100 kg. oraz jego rodzaj.

Wnioski o zakup preferencyjny węgla należy składać w Urzędzie Miejskim w Przemkowie pokojach nr 11 i 15 ( I piętro) w godzinach pracy Urzędu do 20 stycznia 2023 r.

WAŻNE  !!! W ZWIĄZKU Z TYM , ŻE GMINA MOŻE TYLKO RAZ  ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE NA DOSTAWĘ WĘGLA, OSOBY KTÓRE ZŁOŻĄ WNIOSKI PO 20 STYCZNIA 2023 R. MOGĄ NIE OTRZYMAĆ PROPOZYCJI ZAKUPU WĘGLA.

wniosek

Wniosek do pobrania