Podczas tegorocznych wakacji w ośrodku kultury i bibliotece zaplanowane zostały zajęcia dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. W terminie od 12 lipca do końca wakacji, codziennie, od wtorku do piątku, do wspólnych działań i kreatywnego spędzenia wolnego czasu zapraszamy osoby w każdym wieku a szczególnie serdecznie najmłodsze dzieci wraz z opiekunami– mamą, tatą, dziadkami. Udział w zajęciach jest bezpłatny!