Stypendium Prezesa Rady Ministrów za rok szkolny 2018/2019 otrzymał Damian Janus – uczeń klasy III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie. O stypendium mogli ubiegać się uczniowie szkół ponadpodstawowych – liceów ogólnokształcących i techników, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen lub uzyskując szczególne osiągnięcia, w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Damian spełnił pierwszy warunek uzyskując promocję z wyróżnieniem i najwyższą średnią w szkole w roku szkolnym 2018/2019. Wysoka średnia ocen to nie jedyne sukcesy Damiana. Jest on również uczniem bardzo aktywnie działającym w szkole i środowisku lokalnym. W ubiegłym roku szkolnym reprezentował szkołę z sukcesami w wielu konkursach i turniejach na szczeblu powiatu i regionu zajmując m.in.: pierwsze miejsce drużynowo w Powiatowym Turnieju Interdyscyplinarnym „Wiem, Umiem, Rozumiem”, drugie miejsce drużynowo w Powiatowym Konkursie „Młody Przedsiębiorca”, III miejsce w etapie regionalnym ogólnopolskiego „Turnieju debat historycznych IPN”, III miejsce w etapie powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Uczeń reprezentował szkołę w etapie Regionalnym Olimpiady Przedsiębiorczości. Damian pełni funkcję chorążego w Poczcie Sztandarowym Zespołu Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie, współpracuje również z grupa teatralną Przemkowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

27 listopada 2019 r. Damian odebrał we Wrocławiu akt stypendialny z rąk Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Romana Kowalczyka.