Informujemy, że od 1 stycznia 2024 r. w przychodni Cor-Med NZOZ M&S Diallo s. j. przy ul. Długiej 4, 59-170 Przemków, dla mieszkańców Gminy Przemków – w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godz. 8.00 do godz. 10.00 – realizowane są świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej obejmujące świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

Ponadto, od 1 stycznia 2024 r. w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. z siedzibą przy ul. K.B.Kominka 7, 59-101 Polkowice, dla mieszkańców Gminy Przemków – całodobowo w soboty, w dni wolne od pracy oraz w dni powszednie w porze nocnej – zapewnione są świadczenia w zakresie ambulatoryjnych usług chirurgicznych.

Świadczenia będą realizowane od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.