Od początku 2024 roku osoby z niepełnosprawnością mogą starać się o świadczenie wspierające.

Z tej nowej formy wsparcia mogą skorzystać osoby pełnoletnie, czyli te, które ukończyły 18 lat.

Skorzystać z niej mogą zarówno obywatele polscy jak i niektórzy cudzoziemcy.

2024.02.15_Świadczenie wspierające także dla cudzoziemców

Przed nami trzy czwartki eksperckie ze świadczeniem wspierającym dla osób z niepełnosprawnością.

Zapraszamy do skorzystania z możliwości uzyskania informacji podczas specjalnych dyżurów telefonicznych dla mieszkańców Dolnego Śląska, zawsze między godz. 10:00 a 12:00.

15 lutego – nr tel. 76 819 57 59
22 lutego – nr tel. 76 819 57 58
29 lutego – nr tel. 75 646 88 55