Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemkowie informuje o terminach składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na okres zasiłkowy 2021/2022.

Od 01.02.2021 r. wnioski składa się wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą:
-bankowości elektronicznej
-PUE ZUS
-ePUAP
-portalu empatia.mrpips.gov.pl

Od 01.04.2021 r. wnioski można składać w formie papierowej i elektronicznej.