Zgodnie z Zarządzeniem nr 249 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu ostrzegania na terenie województwa dolnośląskiego na dzień 1 sierpnia 2023 r. o godz. 17:00 zostało zaplanowane przeprowadzenie wojewódzkiego treningu systemu wczesnego ostrzegania.

W ramach treningu systemu alarmowania oraz celem upamiętnienia 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego o godz. 17:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy emitowany przez syreny alarmowe (odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut).