Zgodnie z „Planem działania w zakresie Obrony Cywilnej Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Polkowickiego na rok 2021”

29 czerwca 2021 r. zostanie przeprowadzony trening zgrywający System Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania Ludności.

Podczas treningu o godzinie 10.00 nadany zostanie 3 minutowy modulowany sygnał o treści „Ogłoszenie alarmu”

przy użyciu syren Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jak i Obrony Cywilnej.