CzystePowietrze

Zgodnie z Uchwałą nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw pragniemy poinformować, że w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i na środowisko, wprowadza się ograniczenia i zakaz w zakresie eksploatacji instalacji.
• Od 1 lipca 2024 mieszkańcy województwa dolnośląskiego będą musieli pozbyć się kotłów i pieców niespełniających wymogów emisyjnych 3 klasy normy PN-EN 303-5:2012.
• Od 1 lipca 2028 nie będzie już można użytkować kotłów i pieców spełniających wymogi emisyjne klas 3, 4 w/w normy.
W związku z powyższym przypominamy, że w Urzędzie Miejskim w Przemkowie działa gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.

W ramach programu „Czyste Powietrze” istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę starych, nieefektywnych kotłów na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła o najwyższych normach tj.: kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe spełniający określone wymagania, pompy ciepła. Dotacje przyznawane są także na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Program przewiduje
dofinansowanie m.in. na:

• wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania Programu;
• docieplenie przegród budynku;
• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
• instalację odnawialnych źródeł energii;
• montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Mieszkaniec, który chce skorzystać z pomocy gminnego konsultanta powinien umówić się telefonicznie na spotkanie, tel. 76 8320 483. Po przygotowaniu wniosku dla mieszkańca
pracownik Urzędu przekazuje go do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, gdzie następuje jego ocena i decyzja o udzieleniu dotacji.

Szczegółowe informacje na temat programu Czyste Powietrze dostępne są na stronach:
https://czystepowietrze.gov.pl
https://wfosigw.pl/czyste-powietrze/